kleinlogo-zonnepanelen

Zonnepanelen verzekeren

Vraag nu informatie en vrijblijvende offerte aan

Zonnepanelen verzekeren

Zonnepanelen verzekering

Zonnepanelen verzekeren biedt jou de perfecte bescherming. Zonnepanelen Brabant heeft voor jou al een gunstige zonnepanelen verzekering geselecteerd, PV Insurance. Een zonnepanelen verzekering geeft bescherming tegen financiële risico’s in verband met verzekerde schade aan jouw zonnepanelen systeem. 

Veiligheid voor alles. Als zonnepanelen goed verzekerd zijn profiteer je van een directe verzekeringsdekking voor jouw fotovoltaïsche installatie. Je verzekert jouw installatie duurzaam en eenvoudig tegen zeer gunstige voorwaarden via de verzekeringsmaatschappij van Gossler, Gobert & Wolters Gruppe. 

Bij de zonnepanelen verzekering zijn drie verzekeringscomponenten inbegrepen:
– Elektronica verzekering
– Verzekering tegen opbrengstderving
– Verzekering tegen verminderde opbrengst

Klik op de folder om alle informatie te lezen.

Zonnepanelen verzekering

De perfecte bescherming

zonnepaneel kopen

Verzekering zonnepanelen

Verzekering opbrengst

Onze verzekering zonnepanelen installatie biedt jou direct de beste dekking. Je hoeft geen aparte verzekering opbrengst af te sluiten. Eenvoudig en snel zonnepanelen verzekeren met een 3-in1 verzekering voor: 

1. Elektronica verzekering
– Allrisk verzekering
– Dekt reparatie- en/of vervangingskosten als gevolg van schade
– Dekt ook schade van diverse bijkomende kosten

2. Verzekering opbrengst derving
– Vergoed misgelopen terug levering vergoedingen. En/of bij eigen verbruik ook de kosten voor het gebruik van stroom van derden.
– Vergoed kosten voor schadebeperking.

3. Verzekering tegen verminderde opbrengst zonnepanelen
– Vergoed niet behaalde opbrengst tijdens schade periodes.
– Van toepassing zodra de opbrengst 10% of meer afwijkt van de jaarprognose.

Bergen Op Zoom Afmeting zonnepaneel Omvormer zonnepanelen

Verzekeren van zonnepanelen

Verzekering voor zonnepanelen

Bereken de capaciteit, kosten en opbrengst van jouw pv-installatie met zekerheid op lange termijn. Onze verzekering zonnepanelen dekt bij schade aan zonnepanelen niet alleen de schade- en reparatiekosten. 

In tegenstelling tot veel traditionele verzekering oplossingen ben je met PV Insurance 10 jaar lang ook verzekerd tegen uitvalkosten en eventueel lagere opbrengsten. En ook nog eens met een uitstekende prijs kwaliteit verhouding. 

In een paar stappen en zonder een waslijst met gegevens te hoeven invullen. Vervolgens hoef jij je de komende tien jaar nergens meer zorgen over te maken. Rustig genieten van je gratis stroom van jouw zonnepanelen. Bereken alvast jouw premie voor de PV Insurance verzekering. En vind meer informatie over de zonnepanelen verzekering op de downloads informatie pagina.

Vraag Zonnepanelen Brabant naar zonnepanelen verzekeren. Zowel zonnepanelen particulier als zonnepanelen bedrijf verzekering.

Wat is verzekerd?

Extra verzekering zonnepanelen

Verzekerde zaken

Alle onderdelen van het verzekerde zonnepanelen systeem zijn verzekerd, met name:

– Technische onderdelen van het systeem. Zoals modules, collectoren, omvormers, schakel-, regel- en bewakingsonderdelen, energieopslag.
– Beveiligings- en bewakingsvoorzieningen alsmede mobiele periferie- en bewakingscomponenten.
– Leidingen en leidingnetwerken, ondergrondse kabels en voorzieningen voor kabelgeleiding.
– Montagesystemen en rechtopstaande onderdelen, verbindings- en bevestigingsmaterialen, funderingen en overige opstallen op de verzekerde locatie die voor de exploitatie van het verzekerde zonnepanelen systeem voorhanden zijn.
– Infrastructuur voorzieningen, trafo‘s, trafobehuizingen en overdrachtsstations. Alsmede externe bekabeling, beginnend met de grenslocatie van de stroominjectie (uitgangsklem van het overdrachtsstation) en eindigend met de ingangslocatie van de energiecentrale (ingangsklem), voor zover de verzekeringnemer hiervoor het risico draagt.
– Laadstations voor elektrische voertuigen inclusief periferie. 

Verzekerde risico‘s

Verzekerd is ontvreemding van de verzekerde zaken, met name door inbraak gepaard met diefstal, diefstal, roof of plundering. Alsmede de niet-voorziene verwoesting of beschadiging van het verzekerde systeem door:

– Bedieningsfouten, onhandigheid of nalatigheid, opzet van derden, sabotage of vandalisme
– Kortsluiting, stroompieken, spanningspieken of inductie.
– Brand, blikseminslag, explosie, botsing met of neerstorten van een vliegtuig, de onderdelen of lading hiervan, alsmede smeulen, glimmen, verschroeien, gloeien of imploderen.
– Storm, hagel, sneeuw, ijs of vorst.
– Aardbeving.
– Water, vocht, overstroming.
– Constructie-, materiaal- of uitvoeringsfouten.
– Maatschappelijke onrust, plundering, staking, uitsluiting.
– Dierenbeten.

Verzekerde kosten

De verzekeringsdekking omvat bijvoorbeeld ook de volgende kosten:

– Kosten voor het opruimen en afruimen van verzekerde zaken na een verzekerd schadegeval (opruimkosten).
– Kosten die moeten worden gemaakt omdat voor reparatie of vervanging van verzekerde zaken andere zaken moeten worden verplaatst, gewijzigd of beschermd (verplaatsings- en beschermingskosten).
– Kosten voor schade gerelateerde werkzaamheden aan daken en gevels alsmede de kosten voor montage en hermontage als gevolg van schade aan gebouwen tot maximaal 25.000 euro.

Hoe hoog is het verzekerde bedrag?

Het verzekerde bedrag is het overeengekomen bedrag dat overeenkomt met de verzekeringswaarde. Als dat niet het geval is, kan dit nadelige gevolgen hebben bij de berekening van de schadevergoeding.

Wat is niet verzekerd?

Verzekering zonnepanelen

Wij kunnen niet alle risico‘s dekken omdat anders de premie te hoog zou worden. Daarom zijn bepaalde zaken, risico’s en schades niet gedekt, zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van:

– opzet van de verzekeringnemer of diens vertegenwoordigers;
– oorlogshandelingen van welke aard dan ook;
– kernenergie;
– terreur.
– normale of bedrijfsspecifieke voortijdige slijtage of ouderdom (gevolgschade aan overige vervangende units wordt echter wel vergoed).

Gelden er beperkingen voor de dekking?

– Voor interne schade bedraagt de maximale vergoeding 10.000 euro.

– Eigen risico zonnepanelen verzekering bedraagt 250 euro.