kleinlogo-zonnepanelen

Zonnepanelen voor je bedrijfspand

Zonnepanelen voor bedrijven

Zonnepanelen voor uw bedrijfspand in stappen uw duurzame ambities dichterbij

Met zonnepanelen voor uw bedrijfspand kunt u direct besparen op uw energiekosten. Tegelijkertijd kunt u uw bedrijfsvoering verduurzamen. Dat realiseert uw eenvoudig met de installatie van zonnepanelen op uw bedrijfspand. Zonnepanelen wekken immers schone energie op en besparen daarmee op het gebruik van fossiele brandstoffen.

Daarnaast verlaagt u direct uw energierekening. Wanneer uw zonnepanelen zijn geplaatst, is de energie die ze opwekken immers gratis.

Tevens bespaart u op de transportkosten en energiebelasting, die uw energieleverancier rekent voor de levering van energie.

Zonnepanelen voor bedrijven

Stap 1: de inventarisatie en voorbereidingsfase:

Om een installatie van zonnepanelen voor uw bedrijfspand te realiseren, is het nodig een aantal zaken duidelijk op een rij te zetten. Zo is uw huidige stroomverbruik en verbruiksprofiel belangrijk. Daarbij kijkt u naar de vraag; “heb ik een constant verbruik of verschilt dat sterk in zomer en winter? Dergelijke gegevens zijn nodig om de capaciteit van uw installatie juist te kunnen bepalen en geven een indicatie van de kostenbesparing die zonnepanelen u kunnen opleveren.

  • * Uw bedrijfsnaam
  • * Het adres van de locatie waar u het systeem wil aanleggen
  • * Uw jaarlijkse stroomverbruik
  • * Uw huidige elektriciteitsprijs
  • * Uw verbruiksprofiel
  • * Eventuele renovatie- of nieuwbouwplannen
  • * Eventuele subsidiebeschikking (het bewijs waarin staat dat u recht heeft op subsidie)

IK WIL ZONNEPANELEN OP MIJN BEDRIJFSPAND

Zonnepanelen Ginneken zakelijke kleingebrukers

Stap 2: Zonnepanelen voor je bedrijfspand de inschatting op afstand

Op basis van de door u verzamelde gegevens kunnen wij op afstand een inschatting maken van de benodigde capaciteit en het maximum haalbare aantal zonnepanelen op uw dak.

Wij tekenen de verschillende varianten van installaties in op een foto zodat u een goede eerste indruk krijgt het eindresultaat na installatie. Daarnaast beoordelen wij de ligging van uw dak of locatie. Op basis van deze schouw op afstand maken wij een eerste kostenindicatie aan de hand van indicatieve rekenvoorbeelden.

De schouw op afstand bepaalt:

* Of de ligging van uw dak of locatie gunstig is
* Hoe de installatie er uit kan komen te zien
* Wat de benodigde opwek capaciteit van de installatie is

Een eerste kostenindicatie

Op basis van deze inschattingen kunt u de keuze baseren op factoren die voor u van belang zijn, zoals het aandeel van uw enigenverbruik dat u duurzaam wil opwekken, de kosten van de aanschaf en de te realiseren winst die het project u na de terugverdientijd zal opleveren.

Gemiddeld gaat een zonnestroominstallatie 30 tot 35 jaar mee. Gedurende deze periode is de opgewekte energie gratis. De installatie van zonnepanelen vraagt natuurlijk om een investering. De terugverdientijd van deze investering is afhankelijk van diverse factoren.

Voor een residentiële installatie geldt op dit moment een gemiddelde terugverdientijd van 7 tot 8 jaar. Door de lagere energieprijs en energiebelasting bij grootverbruik is de terugverdientijd voor bedrijven doorgaans langer, circa 10 jaar.

Uw huidige energieprijs speelt daarbij een centrale rol: hoe lager uw energieprijs, hoe langer de terugverdientijd.

Eventuele subsidie waarop u aanspraak kunt maken verkort de terugverdientijd aanzienlijk. Vraag onze specialisten naar de voor uw bedrijf beschikbare regelingen.

Stap 3: zonnepanelen voor je bedrijfspand de definitieve offerte en installatie

Wanneer u naar aanleiding van de eerste inschatting op afstand geïnteresseerd bent in de aankoop van een systeem, maken wij een afspraak met u voor een schouw op locatie. Daarbij kijken we of de constructie van uw dak geschikt is voor de installatie van zonnepanelen en of er obstakels op het dak zorgen voor beperkingen. Op basis van de fysieke schouw ontvangt u van ons een definitieve offerte voor zonnepanelen.

Onze offerte bevat:

De financiële onderbouwing met beschrijving van alle kosten
Een technische onderbouwing: een beschrijving van de toegepaste techniek
Garanties: een beschrijving van de garanties
Kwaliteit van het materiaal: immers hoe hoger de kwaliteit, des te hoger en constanter de opbrengst en levensduur van de zonnepanelen.

Samen lopen wij met u de offerte door om te controleren of alles duidelijk is.

De keuze voor het systeem is gemaakt en de overeenkomst getekend. U weet nu welke zonnestroom installatie u krijgt. Daarna stemmen wij met u een definitieve datum van installatie met u af.

Wat gebeurt er nadat u dit formulier heeft aangevraagd?

Aan de hand van uw adres en postcode gaan onze medewerkers via Google Maps het dak van uw huis bekijken. Op basis hiervan kan het oppervlakte bepaald worden.

Weet u de oppervlakte en hellingshoek al? Of heeft u vooraf bepaalde vragen? Geef deze dan op bij het opmerkingen veld zodat wij daar rekening mee kunnen houden tijdens ons voorwerk.
Daarna nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.

Vrijblijvende offerte aanvragen

kleinlogo-zonnepanelen

Wil je terug naar de hoofdpagina van Zonnepanelen Brabant? Ja ik wil naar de hoofdpagina.

Wil je video’s bekijken over installatie van zonnepanelen? Ja ik wil een video alles weten over zonnepanelen bekijken.

Heb je een bedrijf en je wilt zonnepanelen? Ja, ik wil zonnepanelen voor mijn bedrijfspand.

Kan ik subsidie voor zonnepanelen aanvragen? Ja je kan subsidie aanvragen.

Wij hebben zonnepanelen voor particulieren en zonnepanelen voor uw bedrijfspand.

Kan je iets meer zeggen over wie jullie zijn? Ja hier je kan meer lezen over ons.