Zijn zonnepanelen op het noorden geschikt?

Zonnepanelen op het noorden gericht

Wil je zonnepanelen op het noorden plaatsen, maar is dit wel verstandig? Wanneer je kijkt naar de beste positie voor zonnepanelen opbrengst is dat het hoogste als ze op het zuiden gericht zijn, schaduwvrij met een hellingshoek van 35 graden. Maar betekent dit dat een dak op het noorden niet geschikt is voor zonnepanelen? 

Zonnepanelen op het noorden plaatsen: wel of niet doen?

Het plaatsen van zonnepanelen op het noorden is over het algemeen geen ideale oplossing, omdat de panelen dan niet voldoende zonlicht ontvangen om efficiënt energie te produceren. Zonnepanelen zijn ontworpen om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit. Wanneer de zonnepanelen op het noorden zijn gericht, zullen ze de meeste tijd in de schaduw liggen en slechts een klein deel van het zonlicht opvangen.

Hoewel het theoretisch mogelijk is om energie op te wekken met zonnepanelen op het noorden, is het rendement veel lager dan bij panelen die op het zuiden of het westen zijn gericht. Maar nog altijd kun je wel zonne-energie opwekken. We leggen je meer uit factoren die belangrijk zijn bij de zonne-energie opbrengst van zonnepanelen op het noorden.

Als je overweegt om panelen te installeren, is het raadzaam om de professionele installateur Zonnepanelen-Brabant te raadplegen die de beste locatie voor jouw panelen kan bepalen. We maken dan een dakcheck. Dit doen we op basis van de oriëntatie van jouw woning, het dakoppervlak en de hoeveelheid beschikbare zonlicht.

zonnepanelen op het noorden

Wat is het effect van de stand van de zon op zonnepanelen?

De stand van de zon heeft een belangrijke invloed op het vermogen van zonnepanelen om energie op te wekken. De energieproductie van een zonnepaneel is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht die erop valt, en de positie van de zon bepaalt hoeveel zonlicht er beschikbaar is.

Over het algemeen geldt dat de panelen de meeste energie opwekken wanneer de zon recht erboven staat. Dit is het geval tijdens de zomerzonnewende, wanneer de zon het hoogste punt aan de hemel bereikt. In de winter staat de zon lager aan de hemel en valt er minder zonlicht op de panelen, waardoor de energieproductie lager is.

Daarnaast is de oriëntatie van de panelen van belang voor de energieopbrengst. In Nederland is het meestal het beste om zonnepanelen op het zuiden te richten, omdat de zon dan het grootste deel van de dag op de panelen schijnt. Een PV-systeem die op het westen of oosten is gericht, ontvangt minder direct zonlicht en wekt daarom minder energie op. Zonnepanelen op het noorden gericht, ontvangen het minste zonlicht en wekken dan ook de minste zonne energie op.

Kortom, de stand van de zon en de oriëntatie van de panelen zijn beide van belang voor de energieopbrengst van zonnepanelen. Het is daarom belangrijk om bij het zonnepanelen plaatsen rekening te houden met deze factoren, zodat je het beste rendement behaalt.

Optimale hellingshoek voor zonnepanelen op het noorden

Wanneer je een PV systeem wilt installeren, is het van belang om rekening te houden met de oriëntatie en hellingshoek van het dak. Als het dak georiënteerd is op het noorden, noordwesten of noordoosten, heeft de hellingshoek van het dak een grote invloed op de energieopbrengst van de zonnepanelen op het noorden.

De optimale hellingshoek voor zonnepanelen wordt bepaald door de locatie en de oriëntatie van het dak, en het seizoen waarin de panelen het meeste zonlicht ontvangen. 

Een dak op het oosten met een hellingshoek van 50 graden ontvangt bijvoorbeeld 75% van de maximaal haalbare instraling, hetzelfde als een dak op het noorden met een hellingshoek van 15 graden. Dit betekent dat zelfs zonnepanelen op het noorden met de juiste hellingshoek nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid zonlicht kan worden opgevangen. Het is dus nog altijd de moeite waard om zonnepanelen te installeren op een noordelijk georiënteerd dak, mits de juiste hellingshoek wordt gekozen.

Zonnepanelen kopen zonnepanelen installeren zonnepanelen op dak hoe zonnepanelen schoonmaken

Advies over zonnepanelen op noorden installeren

Wil je zonnepanelen op het noorden installeren? Neem dan contact op met Zonnepanelen Brabant. Wij maken een dakcheck en bepalen daarbij gelijk de optimale hellingshoek. Ook adviseren we je wat de beste manier is de panelen te plaatsen, zodat je het maximale zonnepanelen rendement behaalt. We informeren je ook over het belang van beste omvormer zonnepanelen

Wil je meer nieuws en informatie lezen over zonne-energie? Houd dan Zonnepanelen-Brabant in de gaten. Geregeld schrijven we nieuwe blogs met nieuwtjes en tips over zonnepanelen kopenzonnepanelen plaatsen en onderhouden. Zoals zonnepanelen schoonmaken met autoshampoo. En vergeet ook niet dat je vanaf 1 januari de afschaffing btw zonnepanelen 2023 geldt. Meer weten? Neem contact op met Zonnepanelen Brabant.