Wat is de werkelijke opbrengst zonnepanelen?

Werkelijke opbrengst zonnepanelen, hoeveel is dat?

De werkelijke opbrengst zonnepanelen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de locatie, de hellingshoek en de temperatuur. Voor zonnepanelen van 400 Wp en 600 Wp kan de dagelijkse opbrengst variëren van 1,2 kWh tot 2,4 kWh en 1,8 kWh tot 3,6 kWh respectievelijk.

Zonnepanelen zijn een populaire en duurzame manier om energie op te wekken. Maar hoeveel energie kunnen zonnepanelen eigenlijk opwekken? En wat is de werkelijke opbrengst zonnepanelen per dag? We geven je alle informatie wat je moet weten over de werkelijke opbrengst zonnepanelen en bieden een rekenvoorbeeld voor zonnepanelen van 400 wp en 600 wp.

Welke factoren hebben invloed op de werkelijke opbrengst zonnepanelen?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de werkelijke opbrengst zonnepanelen wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de locatie, de hellingshoek en de temperatuur. Zo is het opwekken van energie met zonnepanelen in Nederland minder effectief dan in zonnige landen zoals Spanje. Ook speelt de oriëntatie van de zonnepanelen een rol: zonnepanelen die gericht zijn naar het zuiden leveren meer energie op dan panelen gericht naar het noorden.

Daarnaast heeft de hellingshoek van de zonnepanelen invloed op de opbrengst. In Nederland wordt vaak een hellingshoek van 35 graden aangeraden, maar dit kan per locatie verschillen. 

Tot slot speelt de temperatuur een rol. Zonnepanelen werken het beste bij temperaturen tussen de 25 en 30 graden Celsius. Bij hogere temperaturen neemt de opbrengst af.

werkelijke opbrengst zonnepanelen

Rekenvoorbeeld werkelijke opbrengst zonnepanelen per dag

Om een idee te krijgen van de werkelijke opbrengst zonnepanelen per dag, bieden we een rekenvoorbeeld voor zonnepanelen van 400 Wp en 600 Wp aan. Hierbij gaan we uit van een ideale situatie waarbij de zonnepanelen gericht zijn naar het zuiden, een hellingshoek van 35 graden hebben en de temperatuur tussen de 25 en 30 graden Celsius ligt.

Opbrengst zonnepanelen 400 Wp en 600 Wp

Zonnepanelen van 400 Wp hebben een opbrengst van ongeveer 1,2 kWh tot 2,4 kWh per dag. Dit komt neer op een jaarlijkse opbrengst van 438 kWh tot 876 kWh. Zonnepanelen van 600 Wp hebben een opbrengst van ongeveer 1,8 kWh tot 3,6 kWh per dag, wat neerkomt op een jaarlijkse opbrengst van 657 kWh tot 1314 kWh.

Het is belangrijk om te beseffen dat deze cijfers slechts een indicatie zijn en dat de werkelijke opbrengst kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden op locatie en de invloed van factoren zoals bewolking, schaduw, en de kwaliteit van de panelen.

Optimaliseren van de opbrengst zonnepanelen

Om de werkelijke opbrengst van zonnepanelen te optimaliseren, zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Zo kan het plaatsen van de zonnepanelen op een gunstige locatie en de juiste hellingshoek de opbrengst verhogen. Ook het vermijden van schaduw en het gebruik van hoogwaardige zonnepanelen verbetert de opbrengst. En denk ook aan om zonnepanelen met micro omvormer te kopen, waardoor je een hogere opbrengst genereert, zelfs bij schaduwval. 

Ten slotte is het belangrijk om te beseffen dat de werkelijke opbrengst van zonnepanelen niet alleen afhankelijk is van de technische aspecten, maar ook van de prijs van energie. In Nederland wordt de opgewekte energie namelijk teruggeleverd aan het net tegen een vergoeding, die kan variëren per energieleverancier en moment. Het is daarom raadzaam om te onderzoeken welke energieleverancier de beste terugleververgoeding biedt.

optimizer zonnepanelen, Zonnepanelen Etten Leur, Zonnepanelen Brabant plat dak

Afbouw salderingsregeling definitief per 2025

Mocht je vragen hebben over de afbouw salderingsregeling die definitief ingaat per 1 januari 2025, lees dan ons blog daarover. Vanaf deze datum wordt de salderingsregeling zonnepanelen ieder jaar met 9% verlaagd. Waarbij de regeling stopt per 31 december 2030. Waarom stopt de salderingsregeling, hoe verloopt deze regeling tussen 2025 en 2030 en is het nog interessant op te investeren in zonnepanelen? In ons blog geven we antwoord op al deze vragen. 

Al met al zijn zonnepanelen een duurzame manier om energie op te wekken en dragen ze bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Door rekening te houden met de invloed van verschillende factoren op de werkelijke opbrengst zonnepanelen en het nemen van de juiste maatregelen, worden zonnepanelen optimaal benut en zorgen ze voor een duurzame energievoorziening voor je woning of kantoor.

Samengevat zonnepanelen werkelijke opbrengst 

De zonnepanelen werkelijke opbrengst wordt dus beïnvloed door verschillende factoren, zoals de locatie, de hellingshoek, oppervlakte zonnepanelen en de omgevingstemperatuur. Voor zonnepanelen van 400 Wp en 600 Wp kan de dagelijkse opbrengst variëren van 1,2 kWh tot 2,4 kWh en 1,8 kWh tot 3,6 kWh respectievelijk. Om de zonnepanelen werkelijke opbrengst te optimaliseren, zijn er verschillende maatregelen die je kan nemen. Bij het investeren in zonnepanelen is het ook belangrijk om te onderzoeken welke energieleverancier de beste salderingsregeling zonnepanelen (terugleververgoeding) biedt. 

Mocht je nog vragen hebben over de werkelijke opbrengst zonnepanelen of wens je een berekening op maat? Neem daarvoor contact op met de zonnepanelen installateur Zonnepanelen-Brabant.