kleinlogo-zonnepanelen

Opslag duurzame energie

Vraag nu informatie en vrijblijvende offerte aan

Opslag duurzame energie

Accu is de nieuwe stap in verduurzaming

Voor de agrarische sector is opslag duurzame energie de nieuwe stap naar verduurzaming. Middels het plaatsen van een accu voor jouw bedrijf bewaar je als agrariër de opgewerkte energie voor de momenten dat je deze nodig hebt. Dit betekent dat je geen dure energie meer hoeft in te kopen.

Bij de verduurzaming van Nederland speelt de agrarische sector een grote rol. Zij hebben immers de ruimte om zonnepanelen op de daken te leggen. Daarnaast verbruiken ze ook veel stroom. Door zelf duurzame energie op te wekken, is de eerste grote stap in verduurzaming al gemaakt.

De tweede stap is een zeecontainer accu te plaatsen op het eigen terrein waar de opslag van duurzame energie plaatsvindt. Je bent daardoor als agrariër niet meer afhankelijk van het net. Door zonnepanelen loskoppelen van het net en een accu te plaatsen, creëer je een eigen duurzame energie opslag.

container zonnepanelen brabant Opslag duurzame energie opslag duurzame energie

Zonnepanelen Brabant

Lokale Specialist sinds 2008

boerderij geitenhouders

Zonne-energie pieken en dalen

Pieken in stroomverbruik

Agrariërs hebben op bepaalde momenten pieken in hun stroomverbruik. Deze zonne-energie pieken en dalen lopen niet gelijk aan de momenten dat de zon het meeste schijnt. Een accu op eigen terrein is de oplossing om de pieken in duurzame energie opbrengst op te vangen. En vervolgens te gebruiken op momenten wanneer je veel stroom nodig hebt.

Momenteel wordt de opgewekte energie terug geleverd aan het elektriciteitsnet, het terugleveren en salderen.Wat is salderen? Met zonnepanelen op het dak bespaar en verdien je geld. De zonnepanelen wekken in sommige periodes meer duurzame energie op dan het verbruik is. De teveel opgewekte stroom lever je als bedrijf terug aan de energieleverancier. Dit proces heet ‘terugleveren’.

De energieleverancier verrekent op jaarbasis de terug geleverde energie met het eigen verbruik. Hierdoor wordt de energierekening lager. Dit proces noemen we ‘salderen’. Als je uiteindelijk meer energie opwekt dan je verbruikt, ontvang je een terugleververgoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het contract met de energieleverancier.

paarden agri bedrijven melkveehouders

Opslag energie zonnepanelen

Opslag zonne energie

Eigen opslag energie zonnepanelen is voor agrarische bedrijven veel interessanter. De extra opgewekte energie wordt vervolgens bewaard voor eigen gebruik. Daarbij komt ook nog dat de salderingsregeling na 2023 wordt afgebouwd en uiteindelijk in 2031 vervalt. Met een accu energie opslag voor eigen bedrijf hoef je geen dure energie meer in te kopen.

Het gebruik van eigen opslag zonne-energie scheelt bovendien in de kosten. Zoals de transportkosten, belasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Duurzame energie opslag is daarom de tweede stap in de verduurzaming voor de agrarische sector.

Met opslag duurzame energie in de vorm van een accu op het eigen terrein ben je als agrariër onafhankelijk van het net. Bovendien kan je de opgewekte energie inzetten wanneer je het nodig hebt. Wil je meer weten over accu opslag duurzame energie? Neem dan contact op met Zonnepanelen Brabant. Wij maken een berekening voor je wat de investeringskosten van de accu is en wat het je oplevert.

Zonnepanelen geitenhouders melkveehouders

Netcapaciteit

Overvol energienet

Naast bovengenoemde voordelen van een accu opslag duurzame energie, speelt nog een andere belangrijk factor een rol. Namelijk de netcapaciteit in Nederland. Het energienet is in de afgelopen jaren op verschillende plekken in Nederland volgeraakt. Een overvol energienet heeft gevolgen voor het terugleveren van de energie en de daarbij behorende subsidie zonnepanelen Noord-Brabant.

Netbeheerders investeren wel de uitbreiding, maar dit gaat niet snel genoeg. Momenteel krijgen veel agrarische bedrijven een negatieve respons op hun aanvraag voor zonnepanelen subsidie. Dit betekent dat zij het zonnepanelen systeem niet kunnen aansluiten op het energienet, omdat deze overvol is.

Indien de boeren de energie niet kunnen terugleveren aan het net, betekent dit meestal dat ze niet willen investeren in zonnepanelen op dak. Dit is een gemiste kans voor de verduurzaming van Nederland. Daarom is er door de overheid onderzoek gedaan naar Smart Grid oplossingen voor de agrarische sector.

agrarische bedrijven Zonnepanelen voor fruittelers Zonnepanelen voor pluimveehouders geitenhouders opslag duurzame energie

Smart Grid oplossingen

Smart Farmer Grid

In het landelijke agrarische gebied wordt steeds meer onderzoek gedaan naar optimale Smart Grid oplossingen. In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk, door bijvoorbeeld de melk-, voeder- en mestapparatuur. Daarnaast worden de agrariërs steeds vaker energieleverancier door middel van een zonnepanelen PV-systeem of windmolenpark. De afstanden tussen de aansluitingen zijn groot, waardoor netverzwaring kostbaar is.

Door de overheid is onderzoek gedaan naar de Smart Farmer Grid. Het belangrijkste resultaat van dit project is om een beslismethode te ontwikkelen waarmee kan worden bepaald of er moet worden geïnvesteerd in netverzwaring en/of in Smart Grid oplossingen.

Het Smart Grid aansturen van apparaten om een zo efficiënt mogelijk energieverbruik te realiseren, is voor de agrarische sector een oplossing. Hiermee wordt de vraag en aanbod van energie op een intelligente wijze op elkaar afgestemd. Bijvoorbeeld als er veel zonne-energie wordt opgewekt, gaat de boer juist elektrisch beregenen of de fruitteler zet zijn koelingen hoger.

Duurzame energieproductie

Zonnepanelen agrarische bedrijven

Duurzame energieproductie, energiebesparing en slimme innovaties vragen om een slim energienet. Dit geldt overal maar vooral in het buitengebied waar de agrarischer zitten. Juist daar wordt met behulp van biomassa en met zonnepanelen op daken van stallen energie geproduceerd.

De zonnepanelen agrarische bedrijven zijn een belangrijke leverancier van energie voor het net. Daarnaast verbruiken agrarische bedrijven zelf ook veel stroom. Met Smart Grid worden de elektrische apparaten minder aangestuurd op momenten dat de opgewekte energie ook lager is. Het is een slim elektriciteitssysteem voor de agrarische sector.

Tezamen met de accu opslag duurzame energie zijn dit extra verduurzamende maatregelen die ons land zeker helpen. Wil je meer weten over onze zonnepanelen systemen en onze accu oplossingen? Neem dan contact met Zonnepanelen Brabant op. We komen graag een keer bij je langs om de mogelijkheden te bespreken.