Afbouw salderingsregeling in 2025

Afbouw salderingsregeling vanaf 2025

Lange tijd is er onzekerheid geweest in de afbouw salderingsregeling. Het voorstel voor afbouwen salderingsregeling stond voor 2023 gepland, maar door de formatie van een nieuw kabinet is de datum definitief opgeschoven naar 2025. De einddatum van de afbouw salderingsregeling blijft ongewijzigd, namelijk 31 december 2030. We leggen je uit wat salderen inhoudt en wat de gevolgen zijn van het nieuwe besluit ten aanzien van de salderingsregeling. 

zonnepanelen

Inhoud afbouwen salderingsregeling 2025

Het afbouwen salderingsregeling gaat in vanaf 1 januari 2025. Tot die tijd verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf deze datum wordt de regeling stapsgewijs tot 2031 afgebouwd naar nul. 

Eerder was sprake om de afbouw salderingsregeling al in 2023 te starten. Dit hield in dat alle zonnepanelen eigenaren met een salderingsregeling vanaf 2023 tot 2030 jaarlijks 9% minder mochten salderen. Doordat de Tweede Kamer dit wetsvoorstel vlak voor de verkiezingen controversieel verklaarde, was het aan een nieuw kabinet om over het voorstel te beslissen. De beslissing is gevallen om het afbouwen salderingsregeling in te laten gaan in 2025, maar wel met eenzelfde einddatum. Dat betekent dat het einde salderingsregeling ingaat vanaf vanaf 2031. 

Vanaf 2025 tot 2030 krijgen zonnepanelen eigenaren nog altijd een deel van de vergoeding voor het terugleveren van energie van de zonnepanelen. Afbouwen salderingsregeling wordt namelijk 2025 stapsgewijs ingevoerd met 9% verlaging. 

De nieuwe afbouwregeling salderen ziet er als volgt uit: 

2022 tot 2025: 100% vergoeding

2025: 64%

2026: 64%

2027: 55%

2028: 46%

2029: 37%

2030: 28%

2031: 0% (einde salderingsregeling)

Waarom salderingsregeling afschaffen?

Het nieuw kabinet heeft besloten de salderingsregeling af te bouwen omdat hete stroomnet overvol raakt. Steeds meer woningeigenaren stappen over op zonnepanelen kopen. Daardoor wordt er meer groene stroom opgewekt en ook meer terug gegeven aan het net. Je zou denken dat dit een goed is en duurzaam is. Dat is het ook, echter het elektriciteitsnet in Nederland kan de capaciteit van de terug geleverde stroom niet aan. Om het stroomnet te ontlasten is salderingsregeling afbouwen ingevoerd. 

De tweede reden waarom de salderingsregeling afgeschaft wordt is dat de prijs van zonnepanelen. De prijs zonnepanelen is in de afgelopen jaren flink gedaald, waardoor de investering nog aantrekkelijker is. Steeds meer mensen kopen zonnepanelen en dat maakt de salderingsregeling daardoor onnodig duur. Met de salderingsregeling loopt de overheid namelijk veel energiebelasting mis. De regering wil daarom over op een andere regeling. De kosten voor de overheid zijn dan lager, maar het blijft voor jou nog altijd interessant om te investeren in zonnepanelen. 

zonnepanelen

Is het nog interessant om te investeren in zonnepanelen?

Het is zeker nog interessant om te investeren in zonnepanelen, ondanks dat de salderingsregeling wordt geleidelijk wordt afgebouwd naar nul. Ten eerste kan je de komende jaren (tot 2030) nog gebruik maken van de zonnepanelen salderingsregeling. Daarnaast kan je de btw terugvragen zonnepanelen. En bovenal profiteer je van groene energie die je zelf opwekt. Door zonnepanelen te plaatsen op je dak verlaag je de energiekosten en dat zie je terug in de maandelijkse factuur. Zeker nu de energieprijzen torenhoog zijn. 

Daarnaast ben je onafhankelijk van de stijging van energieprijzen. En zoals iedereen weet kan de energieprijs ineens flink stijgen. Een zonnepanelen set heeft nauwelijks onderhoud nodig, lange technische levensduur en hoog financieel rendement. Bovendien stijgt de waarde van je woning indien je zonnepanelen op je dak hebt. Betere opbrengst, inzicht en veiligheid door hoge kwaliteit zonnepanelen omvormer.

Met alle subsidies en regelingen heb je tegenwoordig de investering binnen 7 à 8 jaar al terugverdiend. Dit is een zeer hoog rendement en dat ontvang je niet aan rente als je het geld op de bankrekening laat staan. Ook stijgt het energielabel van je woning, wat zich vertaalt in hogere waarde van je onroerend goed.

Meer weten over afbouw salderingsregeling?

Wil je meer weten over de afbouw salderingsregeling? En wat de prijs zonnepanelen is voor jouw dak? Neem contact met ons op. Voordat wij overgaan tot zonnepanelen installeren tekenen wij een zonnepanelen legplan. Hierin is de opbrengst zonnepaneel opgenomen, als ook de kosten zonnepanelen. Ook kan je nog kiezen voor de opgewekte stroom op te slaan, hiervoor biedt Zonnepanelen Brabant de accu oplossingen aan. Neem contact op met Zonnepanelen Brabant voor meer informatie over zonnepanelen kopen Brabant.